Era barn är inte era barn

De är söner och döttrar av Livets längtan efter sig själv
De kommer genom er men inte från er
Och fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte

Ni kan ge dem er kärlek men inte era tankar ty de har sina egna tankar
Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar
Ty deras själar vistas i morgondagens hus
som ni inte kan besöka, inte ens i era drömmar
Sträva att efterlikna dem, men försök inte att göra dem lika er
Ty livet vänder inte tillbaka och dröjer inte hos den dag som flytt
Ni är de bågar från vilka era barn sänds ut som levande pilar
Bågskytten ser målet på det oändligas stig och
Han böjer er med sin makt för att Hans pilar skall gå snabbt och långt
Låt er i glädje böjas i Bågskyttens hand
Ty liksom Han älskar pilen som flyger
älskar Han också den båge som är stadig

Bild: Emma Kjellquist.

Fotograf: Emma Kjellquist. Lånad från min instagram @sarahdelshad