Muslimska feminister

wmn

En idéplattform med tyngd på självorganisering och representation


Muslimska feminister är grundat av Sarah Delshad och startades oberoende 2012 i form av en sluten grupp på Facebook. Sarah Delshad banade vägen för liknade grupper – Kristna Feminister kom bl.a. efteråt. 2015 nominerades initiativet av Sarah Delshad till Raoul Wallenbergspriset.

Muslimska Feminister har den muslimska, slöjbärande kvinnans representation i det offentliga rummet som vision, samt ett tydligt mål att den svenska, muslimska kvinnan ska ha rätt att företräda sig själv som individ, och inte för någonting som är bortom hennes kontroll.

Sarah Delshad är idag en uppskattad och frekvent anlitad föredragshållare. Hennes föredrag tar avstamp i en avdramatisering av den nutida muslimska kvinnan – hur porträtteras egentligen den nutida muslimska kvinnan och hur påverkas vi av de återkommande bilderna? Vad är den vanligaste stereotypen om muslimska kvinnor och hur kan vi se bortom de? Vad är egentligen kvinnlig frigörelse och går det verkligen att placera frihet för kvinnor i ett fack? 

Hon föreläser för företag, organisationer, fackförbund, bibliotek, myndigheter samt skolor över hela Sverige. Hon anlitas också via talarförmedlingar såsom Athenas talarbyrå, Kvinnliga talare, Talarforum, Snackare och Sveriges talare.


”Sarah kom till min klass och vände på invanda perspektiv. Hon satte igång diskussioner, breddade synfältet och stärkte många av deltagarna i övertygelsen om sin rätt att välja vad och om man tror.” – Gustav Fridolin, Stadsmissionens folkhögskola


Sarah Delshad gjorde en bejublad föreläsning för oss om muslimsk girlpower och särskilt slöjbärande muslimska kvinnor. Sarah är en inspirerande och entusiasmerande föreläsare som berättar om de stereotypa föreställningar och attityder som finns mot muslimska kvinnor men särskilt lyfter fram vikten av att uppmärksamma alla de historiska och nutida förebilder som finns bland muslimska kvinnor och slöjbärande muslimska kvinnor i synnerhet. En viktig föreläsning som alla behöver höra. Folkhögskolan i Angered


Sarah är en inspirerande föreläsare som når ut till både ungdomar och äldre. Föreläsningen hos oss var väldigt uppskattad och många i publiken stannade kvar för att dela sina tankar med Sarah efteråt. De yngre i publiken ville till och med föreviga ögonblicket med en selfie tillsammans med Sarah!” – Sätra bibliotek


”Sarah är en entusiasmerande föreläsare som har en tydlig förmåga att nå ut till ungdomar. Hon är en spännande, modig och peppande föreläsare med en härlig touché av girlpower!” – Flamman ungdomarnas hus