Muslimska feminister

wmn

En idéplattform med tyngd på självorganisering och representation


Muslimska feminister är grundat av Sarah Delshad och startades oberoende 2012 i form av en grupp på Facebook. Sarah Delshad banade vägen för liknade grupper – Kristna Feminister kom bl.a. efteråt. 2015 nominerades initiativet av Sarah Delshad till Raoul Wallenbergspriset. Muslimska Feminister har den muslimska, slöjbärande kvinnans representation i det offentliga rummet som vision, samt ett tydligt mål att den svenska, muslimska kvinnan ska ha rätt att företräda sig själv som individ.

Sarah Delshad är idag en uppskattad och frekvent anlitad föredragshållare: hur porträtteras egentligen den nutida muslimska kvinnan och hur påverkas vi av de återkommande bilderna? Vad är den vanligaste stereotypen om muslimska kvinnor och hur kan vi se bortom de? Vad är egentligen kvinnlig frigörelse och går det verkligen att placera frihet för kvinnor i ett fack?

Hon föreläser för företag, organisationer, fackförbund, bibliotek, myndigheter samt skolor över hela Sverige. Hon anlitas också via talarförmedlingar såsom Athenas talarbyrå, Kvinnliga talare, Talarforum, Snackare och Sveriges talare.